Rejestracja   •   Logowanie    •   Twoje konto

Zakup na raty/leasing

Raty w Lukas Bank

 

1. OPROCENTOWANIE KREDYTU RATALNEGO

Oprocentowanie kredytu wynosi  około 1% miesięcznie. ( Jest to wartosć zmienna )

Jest to ostateczne obciążenie bez dodatkowych kosztów, prowizji, opłat ect.

2. SPOSÓB ZAKUPU NA RATY

Aby dokonać zakupu na raty w naszym sklepie należy:

Wybrać towar w sklepie.

Umieścić go w koszyku i przejść do wypełniania formularzy dotyczących warunków dostawy, sposobu odbioru, adresu doręczenia. Jako formę płatności proszę wybrać: "przedpłata".

W komentarzu po wyborze "przedpłata", wpisać chęć zakupu na raty.

W takim przypadku, pracownik naszego sklepu, skontaktuje się z Państwem telefonicznie, w celu omówienia warunków oraz wstępnego spisania umowy.

Nasz sklep w międzyczasie przygotuje dla Państwa zamówiony towar.

Po pozytywnej weryfikacji zostaje przekazana informacja o możliwości udzielenia kredytu (telefonicznie)

Umowa do podpisania zostanie wysłana z zamówionym towarem, będzie znajdowała się na wierzchu paczki, w specjalnej "koszulce" przeznaczonej na dokumenty. Kurier wyda Państwu dokument umowy, po przeczytaniu i zaakceptowaniu jej warunków, prosimy o podpisanie wszystkich doręczonych egzemplarzy. W tym momencie kurier będzie mógł wydać paczkę. Podpisany egzemplarz umowy zabiera kurier, dokument trafia do nas z powrotem, Państwa jednakowo brzmiąca kopia znajduje się w środku opakowania.

W szczególnych przypadkach może z Państwem skontaktować się Pracownik Lukas Banku w celu uzyskania dodatkowych informacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym pod numerami telefonów:

telefon stacjonarny: (12) 412 73 69 lub (12) 411 84 21

telefon komórkowy: 695 939 742

bądź też mailowo na adres husqvarna@maszynydoszycia.pl

3. AKCEPTOWALNE DOCHODY

Umowa o pracę;

Działalność gospodarcza;

Gospodarstwo rolne;

Renta i emerytura;

Kontrakty marynarskie i menadżerskie;

Zasiłki (macierzyński, chorobowy, rehabilitacyjny, wyrównawczy);

Umowy cywilno-prawne (o dzieło, zlecenie, agencyjna);

Nietypowe dochody (wynajem lokalu, produkcja rolna, osoby duchowne) – w drodze indywidualnej decyzji Banku.

4. DOCHODY NIE AKCEPTOWANE

Zasiłki dla bezrobotnych;

Zasiłki społeczne;

Alimenty;

Świadczenia wypłacane przez Ośrodki Pomocy Społecznej;

Renty alimentacyjne;

Renty szkoleniowe;

 

Aby uzyskać kredyt wystarczy DOWÓD OSOBISTY

Metody dokumentowania dochodu w Lukas Banku

ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE

Odcinek renty, emerytury (nie starszy niż 12 m-cy);

Decyzja lub waloryzacja świadczenia;

Wyciąg z konta bankowego (z bieżącego lub poprzedniego m-ca);

 

UMOWA O PRACĘ

Zaświadczenie (ORYGINAŁ) o dochodach za okres 3 m-cy – honorujemy druk zaświadczen: Lukas Banku lub druki innych banków lub zaświadczenia na drukach zakładowych

ZAŚWIADCZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

Dane klienta: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania;

Nazwę, adres i numer telefonu zakładu pracy;

Nazwę zajmowanego stanowiska;

Wysokość otrzymywanego średniego miesięcznego wynagrodzenia netto lub brutto za okres 3 miesięcy;

Okres zatrudnienia (od kiedy i na jaki czas);

Pieczęć firmową oraz pieczęci i podpisy osób upoważnionych do wystawienia tego rodzaju zaświadczeń;

Informację, że zakład pracy nie jest w stanie upadłości, czy likwidacji !!!

Datę wystawienia.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Klient obowiązkowo przedstawia dokument, z którego wynika fakt prowadzenia działalności:

wpis do ewidencji gospodarczej (KOPIA) lub

wyciąg/odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KOPIA) lub

inny dokument np. koncesja (KOPIA)

Dodatkowo klient przedstawia:

3 dowody wpłat do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS-51)–KOPIA lub

Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami (w oryginale) lub

Zaświadczenie z US o niezaleganiu z podatkami (w oryginale).

 

GOSPODARSTWO ROLNE (wymiennie)

 

Oryginał zaświadczenia z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania gospodarstwa lub dzierżawienia lub

Kopia decyzji z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązanie pieniężne na dany rok.

 

 

 

Istnieje także możliwość zakupu towaru poprzez Europejski Fundusz Leasingowy z którym współpracujemy.

1. Jest to leasing dla firm jednoosobowych lub osób prywatnych
2. Cena produktu od 10-30 tysięcy zł
3. Czas umowy od 35-60 miesięcy
4. Wpłata początkowa od 5%
5. Harmonogram spłat do wyboru: równomierny lub degresywny

W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę
http://www.efl.pl/oferta-leasingowa
Bliższych informacji dotyczących oprocentowania oraz warunki szczegółowe
ustalą Państwo z konkretną osobą z EFL do której skierujemy.

2011 Wiking Polska  •  Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie MTWeb  •  Agencja Interaktywna